پژوهشگر گرامی

 

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد). همچنین قابل ذکر است که برای پرداخت هزینه داوری و چاپ مقاله در این نشریه، شناسه واریز 555531 می باشد. 

 

« قابل ذکر است که نشریه حفاظت منابع آب و خاک از قوانین cope تبعیت می کند. »

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 اطلاعیه

شایان ذکر است که نشریه حفاظت منابع آب و خاک واحد علوم و تحقیقات براساس شاخص تاثیر(IF) دوساله در گروه نشریات تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی رتبه اول کشوری را در بین تمام نشریات تخصصی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دست آورد.  برای دسترسی به جداول ارزیابی ضریب تأثیر نشریه حفاظت منابع آب و خاک در مقایسه با دیگر نشریات تخصصی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 براساس نمایه های استنادی JCR ارائه شده از سوی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

شماره جاری: دوره 9، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 1-152 

1. ارزیابی منابع بارش جهانی با قدرت تفکیک زمانی و مکانی بالا در سطح حوضه دره رود اردبیل

صفحه 1-20

علیرضا پیل پایه؛ افشین شایقی؛ آیدین باختر؛ اکبر رحمتی؛ افشین وطنخواه


4. ارزیابی شاخص CWSI برای سه رقم ذرت تحت رژیم های آبیاری قطره ای (اراضی شمال خوزستان)

صفحه 57-70

پیمان لالوند؛ علی حیدر نصرالهی؛ محمد خرمیان؛ مهری سعیدی نیا


7. نقشه‌برداری رقومی کلاس‌های خاک اراضی سیلابی و با پستی و بلندی کم (مطالعه موردی: شهرستان هیرمند)

صفحه 107-120

محمدرضا پهلوان راد؛ سید جواد فرقانی؛ مهرداد اسفندیاری؛ علی محمدی ترکاشوند


8. تأثیر سیستم‌های مختلف زهکشی زیرزمینی بر دفع نیترات از اراضی کلزای دیم

صفحه 121-134

فرزاد حق نظری؛ فاطمه کاراندیش؛ عبداله درزی نفت چالی؛ ایریکا سیمیونک