نویسنده = منصوره بایرام
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نوع خاک و وضعیت تراکم بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک

دوره 4، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 65-78

منصوره بایرام؛ امید بهمنی