کلیدواژه‌ها = آبیاری زیرسطحی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 41-52

فاطمه حشمتی؛ مهدی قبادی نیا؛ محمدرضا نوری امام زاده ای؛ سیدحسن طباطبائی


2. ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه‌های بیوکامپوزیتی در آبیاری گیاه پانیکوم

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 33-46

سعید رنگریزی؛ حسینعلی بهرامی؛ مهران کیانی راد؛ ابوذر شجاع الدینی