تعداد مقالات: 246
1. تحلیل و ارزیابی تأثیرپذیری مؤلفه‌های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید

دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-14

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ حبیب‌اله یونسی


5. تاثیر طول آستانه و زاویه در پرتاب کننده های مثلثی بر مسیر کلی پرتابه خروجی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 1-18

منا امیدواری‌نیا؛ سید حبیب موسوی جهرمی


6. ارزیابی کارآیی آمار بلندمدت هواشناسی در مدیریت آبیاری قطره‌ای و بارانی

دوره 2، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 1-12

سمیه امیری؛ مهدی قیصری؛ بیتا مروج الحکامی


7. برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدل OILCROP-SUN در سطوح مختلف کود نیتروژنی

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 1-12

مینا کیانی؛ مهدی قیصری؛ بهروز مصطفی زاده


8. ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه‌سازی جریان غیرماندگار آب در خاک

دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-13

صنم جعفری گیلانده؛ علی رسول‌زاده؛ حبیب خداوردیلو


9. بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب

دوره 3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-17

علی آریان فر؛ محمود شفاعی بجستان؛ امیر خسروجردی؛ حسین بابازاده


10. برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال ایران

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-10

علی اکبر نوروزی؛ نادر جلالی؛ مرتضی میری؛ موسی عباسی


11. بررسی اثر فاصله‌ بلوک‌های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-10

میر محمود ولی نیا؛ سید علی ایوب‌زاده؛ مهدی یاسی


13. ارزیابی دقت روش‌های حل مدل بیلان حجمی در تخمین پیشروی آب در آبیاری جویچه‌ای

دوره 4، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-12

سونیا زبردست؛ حامد ریاحی فارسانی؛ سید حسن طباطبائی


14. بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-13

پریوش رئیسیان فرد دشتکی؛ سید حسن طباطبائی؛ محمدرضا نوری امام‌زاده‌ای؛ علیرضا حسین‌پور


15. اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال‌های خرما

دوره 4، شماره 3، بهار 1394، صفحه 1-13

مجید علی‌حوری؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ علیرضا کیانی


16. اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آن

دوره 4، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 1-10

رسول ایلخانی پور زینالی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ سید محمود کاشفی پور دزفولی؛ منوچهر فتحی مقدم


17. کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش‌بینی شدت تخلیه زهکشی زیرزمینی و نوسانات سطح ایستابی

دوره 5، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 1-16

شفیعه وزیرپور؛ فرهاد میرزایی اصل شیرکوهی؛ حامد ابراهیمیان؛ حامد رفیعی


19. تدوین قوانین بهره‌برداری بهینه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌های بیزی: کاربرد مدل حل اختلاف گروهی

دوره 5، شماره 3، بهار 1395، صفحه 1-11

سید احسان شیرنگی؛ سمیرا خالقی؛ فهیمه بقایی؛ عباس منصوری؛ احسان پورمند


23. بررسی حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش با استفاده از ویژگی های کانی شناسی

دوره 6، شماره 3، بهار 1396، صفحه 1-18

سید سعید غیاثی؛ سادات فیض نیا؛ علیرضا مقدم نیا؛ سمیه ناجی راد


24. پیش‌بینی نمایه خشکسالی SPI به‌روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان و خطی چندگانه

دوره 6، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 1-16

سعید صمدیان فرد؛ اسماعیل اسدی


25. تأثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان

دوره 7، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-14

مجید غلامحسینی؛ آیدین خدائی جوقان؛ فرهاد حبیب زاده؛ امیر قلاوند