ارزیابی منابع بارش جهانی با قدرت تفکیک زمانی و مکانی بالا در سطح حوضه دره رود اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد، ایران،

2 کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت منابع آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ایران

4 کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت منابع آب، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس اباد ، ایران

چکیده

پراکنش نامناسب ایستگاه‌های اندازه‌گیری بارش در سطح زمین، باعث افزایش استفاده از منابع بارش شبکه‌بندی شده متشکل از منابع ماهواره‌ای، بازتحلیل و زمینی شده است. بنابراین، اندازه‌گیری و برآورد دقیق مقدار و رخدادهای بارش از اهمیت زیادی برخوردار است. با توسعه روزافزون تکنولوژی‌های ماهواره‌ای در دهه‌های اخیر، امکان دسترسی به منابع بارشی با تفکیک مکانی و زمانی بالا برای بسیاری از نقاط جهان فراهم شده است. با توجه به این‌که این منابع بارشی به دلیل عدم قطعیت‌هایی که در تخمین ضخامت ابر و بارش دارند، بدون ارزیابی اولیه قابل استفاده نیستند. هدف از این پژوهش ارزیابی منابع بارش CMORPH، PERSIANN و PERSIANN-CDR بر اساس شاخص‌های آماری و همچنین شاخص‌های جدول توافقی در سطح حوضه دره‌رود اردبیل است. بررسی نتایج بدست آمده حاکی از آن است که منبع CMORPH در اکثر ایستگاه‌های مورد بررسی با دارا بودن شاخص‌ RMSE کمتر از 3 میلیمتر و شاخص CC بیشتر از 7/0، از عملکرد بهتری در برآورد بارش سطح حوضه برخوردار می‌باشد. همچنین از لحاظ شاخص‌های بدست آمده از جدول توافقی بارش نیز، منبع CMORPH در اکثر شاخص‌ها (به جز Bias) بهتر از منابع دیگر عمل کرده است و لذا توصیه می‌شود در صورت استفاده از این منابع بارش در مطالعات آینده در سطح حوضه دره‌رود، می‌توان با تصحیح اریبی از داده‌های منبع CMORPH استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها