دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-143 
2. کارائی مصرف آب و بهره‌وری آب در ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی تحت تنش کم آبی

صفحه 15-32

مرجان سمائی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ احمد موسی پور گرجی؛ اسکندر زند


3. ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه‌های بیوکامپوزیتی در آبیاری گیاه پانیکوم

صفحه 33-46

سعید رنگریزی؛ حسینعلی بهرامی؛ مهران کیانی راد؛ ابوذر شجاع الدینی


4. پهنه بندی اقلیمی استان‌ خراسان جنوبی با نرم‌افزار GIS

صفحه 47-62

حمید رضا گل کار حمزیی یزد؛ محمد رضایی نژاد؛ مجتبی طاوسی


7. بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص‌های رشد دو رقم گیاه کینوا

صفحه 87-98

صابر جمالی؛ حسین شریفان؛ ابوطالب هزار جریبی؛ نیازعلی سپهوند


10. تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز اندرآب و فاروب رمان)

صفحه 125-143

سعید امامی فر؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ سید محمود حسینی؛ محسن ناصری