دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 1-130 
1. پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

صفحه 1-10

علی محمدی ترکاشوند؛ الناز خانباباخانی؛ محمدعلی محمودی


8. ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم‌آبیاری و مصرف زئولیت

صفحه 117-132

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محسن احمدی؛ اصلان اگدرنژاد؛ عباس خاشعی سیوکی


9. ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز

صفحه 133-145

مهدی سرائی تبریزی؛ محمد نبی جلالی؛ شیوا محمدیان خراسانی