نویسنده = ������������������ ����������
استفاده از مفهوم ردپای آب مجازی در تولیدات دامی برای حفاظت منابع آب

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 133-143

احسان موحدنژاد؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ علیرضا شکوهی