نویسنده = سعید امامی فر
بررسی الگوی کشت بهینه متناسب با آب قابل برنامه‌ریزی و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها (مطالعه موردی محدوده مطالعاتی قم-کهک)

دوره 9، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 35-56

سعید امامی فر؛ فرشاد محمدیان؛ رضا محمدی احمدآبادی؛ مجتبی علی مددی


تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز اندرآب و فاروب رمان)

دوره 6، شماره 1، مهر 1395، صفحه 125-143

سعید امامی فر؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ سید محمود حسینی؛ محسن ناصری


ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده از LST در یک اقلیم نیمه خشک

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 75-86

سعید امامی‌فر؛ علی‌اکبر نوروزی؛ سجاد سیدی حسینی؛ آذین کریم زاد انزابی