نویسنده = زینب حزباوی
روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 53-67

سید حمیدرضا صادقی؛ زینب حزباوی؛ حبیب‌اله یونسی؛ مرتضی بهزادفر


تحلیل و ارزیابی تأثیرپذیری مؤلفه‌های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-14

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ حبیب‌اله یونسی


تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران

دوره 2، شماره 1، آذر 1391، صفحه 13-24

مرتضی بهزادفر؛ سید حمیدرضا صادقی؛ محمد‌جواد خانجانی؛ زینب حزباوی