نویسنده = ���������� ������������ ����������
اثر ضخامت و تعداد مانع‌های نفوذپذیر بر کنترل و تله‌اندازی جریان غلیظ

دوره 10، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 15-30

علیرضا جهانگیر؛ کاظم اسماعیلی؛ محمود فغفور مغربی