نویسنده = ���������� ��������
بررسی تغییرات کاربری ارضی و مولفه‌های اقلیمی در شهرستان مشکین شهر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

10.30495/wsrcj.2022.68774.11316

بتول زینالی؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری


بررسی رطوبت سطح خاک شهرستان اردبیل با استفاده داده‌های ماهواره‌ای لندست 8 و سنتیل 1

دوره 11، شماره 4، تیر 1401، صفحه 89-103

10.30495/wsrcj.2022.20006

صیاد اصغری سراسکانرود؛ فریبا اسنفدیاری درآباد؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری