نویسنده = �������� ������ ���������� ��������
شبیه‌سازی جریان آشفته دو فازی سرریزهای لولایی با شکل تاج مختلف

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 125-141

10.30495/wsrcj.2022.19227

بیژن خاتمی پور؛ امیر خسروجردی؛ محمدرضا کاویانپور اصفهانی؛ مجید قدسی حسن آباد