نویسنده = �������������� ������������
پهنه‌بندی عناصر غذایی پر مصرف در خاک و برگ درختان باغ‌های پرتقال با استفاده از مدل گاوسی (مطالعه موردی شهرستان دزفول)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.30495/wsrcj.2022.67055.11298

ابتسام نیسیان؛ کامران محسنی فر؛ ابراهیم پناهپور؛ تیمور بابائی نژاد