نویسنده = ������������ ������������
مدل‌سازی کیفی برای مدیریت بهره‌برداری از جریان آب در رودخانه‌ها

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 31-46

10.30495/wsrcj.2022.19231

سپیده سهامی؛ علیرضا شکوهی؛ بهناز ختار؛ فربد چهرزاد


بررسی مقایسه ای شاخص‌های NSFWQI و IRWQISC در ارزیابی کیفیت رودخانه‌ها

دوره 10، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 97-114

علیرضا شکوهی؛ امید بهمنی


استفاده از مفهوم ردپای آب مجازی در تولیدات دامی برای حفاظت منابع آب

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 133-143

احسان موحدنژاد؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ علیرضا شکوهی