نویسنده = شهرام شاه محمدی کلالق
بررسی انتقال تعادلی و غیرتعادلی بروماید در خاکهای جنگلی و مرتعی در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 77-88

10.30495/wsrcj.2022.19228

نیما گلابی زاده؛ محمدرضا دلالیان؛ شهرام شاه محمدی کلالق؛ مریم حاج رسولی؛ سیامک ساعدی


تحلیل هیدرولیکی شبکه آبیاری بارانی با استفاده از نرم افزار WaterGEMS

دوره 9، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 35-47

یونس شکریان فرد؛ شهرام شاه محمدی کلالق


اثر آبگریزی لایه سطحی خاک بر میزان تبخیر از سه خاک با بافت متفاوت

دوره 7، شماره 2، دی 1396، صفحه 123-136

شهرام شاه محمدی کلالق؛ حسین بیرامی