نویسنده = �������� ���������������� ����������
ارزیابی توان بیش اندوزی گیاه شاهی برای پالایش گیاهی خاک های آلوده به کادمیم

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 25-36

فرانک محمدی‌پور؛ صفورا اسدی کپورچال


مدلسازی آب آبشویی مورد نیاز برای بهسازی خاک های شور

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 65-84

صفورا اسدی کپورچال؛ مهدی همایی؛ ابراهیم پذیرا