نویسنده = ������������ ��������
حل تحلیلی معادله حاکم بر جریان غیر‌دارسی به روش ریاضی آنالیز هموتوپی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.30495/wsrcj.2022.70054.11329

امیر حسین آروین؛ محمد هادی فتاحی؛ محمد صدقی اصل؛ عباس محمدی