نویسنده = ���������� �������������� ������ ������������
زیست پالایی خاک‌های آلوده به نفت کوره تحت تأثیر همزمان کمپوست زباله شهری و برخی کودهای شیمیایی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 43-56

منیژه جعفری؛ سهیلا ابراهیمی؛ سید علیرضا موحدی نائینی