نویسنده = سید حمیدرضا صادقی
نقش اقدامات زیستی بر فرآیند فرسایش خاک با استفاده از مدل InVEST در حوزه آبخیز شارقنج، خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

10.30495/wsrcj.2023.73563.11380

رضا چمنی؛ سحر مصطفایی یونجالی؛ سید حمیدرضا صادقی


مقایسه روش‌های FAO، USDA و FRWMO در تهیه نقشه قابلیت اراضی حوزه آبخیز گلازچای اشنویه

دوره 9، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 71-88

مصطفی ذبیحی‌سیلابی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ رئوف مصطفی زاده


تأثیر کاربرد جداگانه و ترکیبی ورمی کمپوست و نانو ذرات سیلیکا بر نفوذپذیری خاک

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 49-60

سیده صبا موسوی فر؛ سید حمیدرضا صادقی؛ نادر بهرامی‌فر


تأثیر نوع و سطح مصرف پلی‌آکریل‌آمید بر هدررفت خاک

دوره 4، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 29-38

سیّد حمیدرضا صادقی؛ زینب کریمی؛ حسین‌علی بهرامی


اثر کاه و کلش برنج بر تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در کرت‌های کوچک

دوره 3، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 73-83

سید حمیدرضا صادقی؛ احسان شریفی مقدم؛ لیلا غلامی


تأثیر برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق

دوره 3، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 65-77

سید حمیدرضا صادقی؛ سودابه قره‌محمودلی؛ عبدالواحد خالدی‌درویشان؛ حسین خیرفام؛ محبوبه کیانی‌هرچگانی؛ پری سعیدی


توزیع اندازه ذرات رسوب معلق در فواصل زمانی معین در رودخانه کجور

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 73-82

سیدحمیدرضا صادقی؛ محمد علی ذاکری


روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 53-67

سید حمیدرضا صادقی؛ زینب حزباوی؛ حبیب‌اله یونسی؛ مرتضی بهزادفر


تحلیل و ارزیابی تأثیرپذیری مؤلفه‌های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-14

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ حبیب‌اله یونسی


تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران

دوره 2، شماره 1، آذر 1391، صفحه 13-24

مرتضی بهزادفر؛ سید حمیدرضا صادقی؛ محمد‌جواد خانجانی؛ زینب حزباوی


تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودیهای مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه

دوره 2، شماره 1، آذر 1391، صفحه 61-76

شیرکو ابراهیمی محمدی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ کامران چپی