نویسنده = ��������������������� ��������
ارزیابی پارامتریک توانایی نگهداشت خاک در حضور نفت خام در حالت سه فازی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 15-24

میلاد نوری؛ مهدی همایی؛ محمد بای‌بوردی


بررسی پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور آلاینده نفت سفید

دوره 2، شماره 1، آذر 1391، صفحه 37-48

میلاد نوری؛ مهدی همایی؛ محمد بای‌بوردی