نویسنده = ������������������ ������ ��������
ارزیابی و تعیین ضرایب مدل های نفوذ آب به خاک در دشت اشترینان

دوره 1، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 39-46

لیلا گودرزی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حیدر زارعی