نویسنده = آرش تافته
برآورد ضرایب واکنش عملکرد به‌ تنش آبی در گیاه سیر تحت شرایط کم‌آبیاری

دوره 11، شماره 4، تیر 1401، صفحه 103-114

10.30495/wsrcj.2022.20007

آرش تافته؛ فاطمه کیخائی؛ مجتبی هادی زاده


بررسی تغییرات عمق توسعه ریشه گیاه گندم در شرایط شور

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 129-139

10.30495/wsrcj.2021.18549

آرش تافته؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محمدرضا امداد


بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 103-113

آرش تافته؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک