نویسنده = ������������������ ��������
بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 1-17

علی آریان فر؛ محمود شفاعی بجستان؛ امیر خسروجردی؛ حسین بابازاده


توسعه مدل دراستیک اصلاح شده برای تعیین آسیب‌پذیری آبخوان‌های ساحلی

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 19-31

نیلوفر خوشدوز ماسوله؛ حسین بابازاده؛ سیدحسن طباطبایی؛ مهدی نادری