نویسنده = ���������� ���������������� ������
ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه‌سازی جریان غیرماندگار آب در خاک

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 1-13

صنم جعفری گیلانده؛ علی رسول‌زاده؛ حبیب خداوردیلو