نویسنده = ������������������� ������������
اثر تغییر اقلیم بر اطمینان‌پذیری تأمین آب پایین‌دست سد کرخه و راهکارهای سازگاری با آن

دوره 3، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 49-63

منوچهر فرج‌زاده؛ کاوه مدنی لاریجانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ رحمان داوطلب