نویسنده = ابوالفضل معینی
رابطه‌ بُعدهای فرکتالی آبراهه با خصوصیات مورفومتری حوضه

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 47-58

10.30495/wsrcj.2022.19235

سپیده مفیدی؛ ابوالفضل معینی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ ابراهیم پذیرا؛ حسن احمدی


بررسی اثر تغییر اقلیم بر مقادیر جریان حدی حوزه آبخیز کن

دوره 9، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 101-121

بهارک معتمدوزیری؛ مهدی احمدی؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل معینی؛ غلامرضا زهتابیان


توزیع اندازه ذرات حاصل از فرسایش خاک‌های اطراف دریاچه ارومیه جمع‌آوری شده بوسیله نمونه‌گیر BSNE

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 103-118

فاطمه ذبیحی؛ مهرداد اسفندیاری؛ محمدرضا دلالیان؛ ابوالفضل معینی


تعیین سطح بهینه کاربری اراضی و عملیات بیولوژیک برای کاهش فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سقزچی استان اردبیل)

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 61-74

ابوالفضل معینی؛ معصومه نجفی ثانی؛ شیوا محمدیان خراسانی؛ سپیده مفیدی