نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعیین تابع تولید گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آبی و شوری

دوره 8، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 103-117

مهشاد سادات فرح بخش؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده


مدیریت و بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب در راستای کاهش افت آبخوان هشتگرد

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 85-102

مهسا جمعدار؛ مهدی سرائی تبریزی؛ علی صارمی


ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز

دوره 8، شماره 1، آذر 1397، صفحه 133-145

مهدی سرائی تبریزی؛ محمد نبی جلالی؛ شیوا محمدیان خراسانی


واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 37-48

بهنام آبابایی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی