نویسنده = امیر خسروجردی
شبیه‌سازی هیدروگراف جریان رودخانه با مدل هیدرولوژیکی-توزیعی انعطاف‌پذیر WetSpa در حوزه خرم آباد

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 41-51

10.30495/wsrcj.2023.70489.11332

احسان فتاپور؛ علی افروس؛ بابک امین نژاد؛ علی صارمی؛ امیر خسروجردی


شبیه‌سازی جریان آشفته دو فازی سرریزهای لولایی با شکل تاج مختلف

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 125-141

10.30495/wsrcj.2022.19227

بیژن خاتمی پور؛ امیر خسروجردی؛ محمدرضا کاویانپور اصفهانی؛ مجید قدسی حسن آباد


مطالعه تجربی ضریب دبی شیار بالادست سد سنگریزه ای با رویه بتنی (با استفاده از مدلهای هیدرولیکی)

دوره 10، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 63-80

10.30495/wsrcj.2021.18081

زهرا رحیمی نژاد؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ امیر خسروجردی؛ حسین حسن پور درویشی؛ جمال محمدولی سامانی


افزایش ضریب تخلیه آب سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از مدل های فیزیکی

دوره 10، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 67-78

وفا رضایی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ امیر خسروجردی؛ حسین صدقی


بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند

دوره 6، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 43-60

امیررضا سالمیان؛ محمود شفاعی بجستان؛ امیر خسروجردی؛ حسین بابازاده؛ حسین صدقی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 1-17

علی آریان فر؛ محمود شفاعی بجستان؛ امیر خسروجردی؛ حسین بابازاده