نویسنده = �������������� ��������������
اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 61-73

روح الله مختاران؛ عبدعلی ناصری؛ حیدرعلی کشکولی؛ سعید برومند نسب