نویسنده = ������ ���������� �������� �������� ����������
تحلیل نوسانات بارش- رواناب حوضه مرزی ارس تحت شرایط تغییر اقلیم

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 83-96

امین صادقی؛ یعقوب دین پژوه


پیش‏ نمایی و تحلیل مکانی شاخص‏ های اگروکلیماتیک حوضه آبریز قزل اوزن در طول فصل رشد

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 139-162

امین صادقی؛ یعقوب دین پژوه؛ مهدی ضرغامی


تحلیل زمانی رگبارهای شرق دریاچه ارومیه با روش منحنی‌های هاف

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 27-44

آقای دکتر یعقوب دین پژوه؛ ساینا وکیلی آذر


تحلیل حساسیت تبخیر- تعرق به تغییر در پارامترهای هواشناسی در شمال‌غرب و غرب ایران

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 1-14

آقای دکتر یعقوب دین پژوه؛ سعید جهانبخش اصل؛ معصومه فروغی


مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 45-58

مریم شفائی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ رسول میرعباسی