نویسنده = ����������������������������� ������������
تأثیر برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق

دوره 3، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 65-77

سید حمیدرضا صادقی؛ سودابه قره‌محمودلی؛ عبدالواحد خالدی‌درویشان؛ حسین خیرفام؛ محبوبه کیانی‌هرچگانی؛ پری سعیدی