نویسنده = ������������ ������
تحلیل روند و پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از TFPW-MK و GIS

دوره 9، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 143-156

حجت الله یونسی؛ حسن ترابی؛ بابک شاهی نژاد؛ آزاده ارشیا؛ حافظ میرزاپور