نویسنده = عبداله درزی نفت چالی
تاثیر شبکه آبیاری و زهکشی تجن بر تامین نیازهای جریان محیط‌زیستی منابع آب

دوره 12، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 73-85

10.30495/wsrcj.2023.71364.11346

سیده زهره هاشمی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ فاطمه کاراندیش؛ هنک ریتزما؛ کریم سلیمانی


شبیه‌سازی کمی منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت بهشهر- بندرگز با استفاده از مدل SWAT

دوره 10، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 109-126

10.30495/wsrcj.2021.18084

بهروز محسنی؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد؛ عبداله درزی نفت چالی


تأثیر سیستم‌های مختلف زهکشی زیرزمینی بر دفع نیترات از اراضی کلزای دیم

دوره 9، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 121-134

فرزاد حق نظری؛ فاطمه کاراندیش؛ عبداله درزی نفت چالی؛ ایریکا سیمیونک