نویسنده = حسین ابراهیمی
اثر تغییرات میان‌مدت در اقلیم و کاربری اراضی بر میزان کاهش جریان در حوضه آبریز کرخه

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 13-29

10.30495/wsrcj.2022.66923.11294

علیرضا چگنی زاده؛ حمیدرضا ربیعی فر؛ حسین ابراهیمی؛ محمود ذاکری نیری


اصلاح شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی بر اساس تعیین مناسب‌ترین توزیع‌ احتمالاتی

دوره 9، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 135-152

مریم جمال؛ حسین ابراهیمی؛ حبیب موسوی جهرمی