نویسنده = �������������������� ��������
توسعه مدل ریاضی و بهینه‌سازی تخصیص آب کشاورزی بر اساس رتبه‌بندی نامغلوب

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 17-30

رضا لاله زاری؛ هادی معاضد؛ سعید برومندنسب؛ علی حقیقی


اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال‌های خرما

دوره 4، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 1-13

مجید علی‌حوری؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ علیرضا کیانی