نویسنده = �������������� ����������������
کم‌آبیاری توأم با کاهش آب در دسترس راهکاری برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 67-80

ابوذر پرهیزکاری؛ محمدمهدی مظفری؛ محسن شوکت فدایی؛ ابوالفضل محمودی