نویسنده = ������������ ����������������
کم‌آبیاری توأم با کاهش آب در دسترس راهکاری برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 67-80

ابوذر پرهیزکاری؛ محمدمهدی مظفری؛ محسن شوکت فدایی؛ ابوالفضل محمودی


تخصیص بهینه منابع آب و اراضی در منطقه رودبارالموت با استفاده از مدل FGFP

دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 11-24

ابوذر پرهیزکاری؛ محمدمهدی مظفری؛ مهران خاکی؛ حسین تقی‌زاده رنجبری