نویسنده = ���������� ���������� ��������
پهنه بندی اقلیمی استان‌ خراسان جنوبی با نرم‌افزار GIS

دوره 6، شماره 1، مهر 1395، صفحه 47-62

حمید رضا گل کار حمزیی یزد؛ محمد رضایی نژاد؛ مجتبی طاوسی