نویسنده = �������������� ��������������
مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 15-30

حمیده نوری؛ سارا پشنک پور؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو؛ محمدرضا یزدانی


بهره‌برداری بهینه از آب‌بندان در آبیاری اراضی شالیزاری استان گیلان

دوره 5، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 47-60

مونا دیهول؛ حمیده نوری؛ فرهاد میرزایی؛ محمدرضا یزدانی