نویسنده = ������������������ ����������
استفاده‌ کارآمد و پایدار از منابع آبی خوزستان با تدوین بنچ‌مارک‌های ردپای آب

دوره 12، شماره 1، مهر 1401، صفحه 35-49

10.30495/wsrcj.2022.20329

سمیرا سالاری؛ فاطمه کاراندیش؛ پرویز حقیقت جو؛ مایت آلدایا


تأثیر سیستم‌های مختلف زهکشی زیرزمینی بر دفع نیترات از اراضی کلزای دیم

دوره 9، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 121-134

فرزاد حق نظری؛ فاطمه کاراندیش؛ عبداله درزی نفت چالی؛ ایریکا سیمیونک