نویسنده = �������� �������������� ����������
ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه‌های بیوکامپوزیتی در آبیاری گیاه پانیکوم

دوره 6، شماره 1، مهر 1395، صفحه 33-46

سعید رنگریزی؛ حسینعلی بهرامی؛ مهران کیانی راد؛ ابوذر شجاع الدینی