نویسنده = �������������� ��������
عنوان: بررسی کانی شناسی رس‌ خاک در مواد مادری مختلف در حوضه جنوبی دریاچه ارومیه در شهرستان میاندوآب

دوره 10، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 15-34

10.30495/wsrcj.2021.18078

الهام حبیبی؛ راضیه لک؛ حسین ترابی گلسفیدی؛ شهلا محمودی؛ حمید رضا ممتاز


سیر تغییرات کاربری اراضی در دشت مرودشت – استان فارس

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 67-84

خاطره نوبهاران؛ شهلا محمودی؛ سید علی ابطحی


بررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش‌های میان‌یابی

دوره 6، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 89-96

پرستو نظری؛ شهلا محمودی؛ ابراهیم پذیرا