نویسنده = �������������������� ������������ ����������
تعیین موقعیت بهینه شکاف در صفحه مستغرق مثلثی متصل به ساحل در قوس 90 درجه

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 89-98

فرشید امیرسالاری میمنی؛ محمود شفاعی بجستان؛ محسن درستی