نویسنده = ������������������������ ����������
پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 8، شماره 1، آذر 1397، صفحه 1-10

علی محمدی ترکاشوند؛ الناز خانباباخانی؛ محمدعلی محمودی