نویسنده = �������������������� ������ ��������
مدل سیستم دینامیکی سناریوهای سیاست گذاری حفاظت منابع آب زیر زمینی در استان خراسان جنوبی در شرایط خشکسالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.30495/wsrcj.2023.31551.10825

مصطفی تیموری؛ سید مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج الله حسینی؛ صمد رحیمی سوره؛ محمدعلی افشار کاظمی