نویسنده = محمدرضا دلالیان
بررسی کارایی مدل های هوش مصنوعی و آماری دو متغیره در تعیین مناطق حساس به وقوع زمین لغزش در استان آذربایجان غربی

دوره 11، شماره 4، تیر 1401، صفحه 63-74

10.30495/wsrcj.2022.20004

آزاد آرام؛ محمدرضا دلالیان؛ سیامک ساعدی؛ امید رفیعیان؛ صمد دربندی


بررسی انتقال تعادلی و غیرتعادلی بروماید در خاکهای جنگلی و مرتعی در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 77-88

10.30495/wsrcj.2022.19228

نیما گلابی زاده؛ محمدرضا دلالیان؛ شهرام شاه محمدی کلالق؛ مریم حاج رسولی؛ سیامک ساعدی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر اصلاح‌گرهای آلی بر فرایند آبشویی خاک های شور و سدیمی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 13-31

10.30495/wsrcj.2021.19210

محمدرضا دلالیان؛ فاطمه ذبیحی؛ سمیرا سربازرشید


توزیع اندازه ذرات حاصل از فرسایش خاک‌های اطراف دریاچه ارومیه جمع‌آوری شده بوسیله نمونه‌گیر BSNE

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 103-118

فاطمه ذبیحی؛ مهرداد اسفندیاری؛ محمدرضا دلالیان؛ ابوالفضل معینی