نویسنده = ���������������� ���������������� ����������
پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و سلول خودکار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، ارومیه)

دوره 8، شماره 1، آذر 1397، صفحه 105-116

فرخ اسدزاده؛ کمال خسروی اقدم؛ لاله پرویز؛ حسن رمضانپور؛ نفیسه یغمائیان مهابادی