نویسنده = �������������� ������ ��������
نقشه‌برداری رقومی کلاس‌های خاک اراضی سیلابی و با پستی و بلندی کم (مطالعه موردی: شهرستان هیرمند)

دوره 9، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 107-120

محمدرضا پهلوان راد؛ سید جواد فرقانی؛ مهرداد اسفندیاری؛ علی محمدی ترکاشوند