کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی
امکانسنجی توسعه نیروگاه‌های برقابی در خطوط آبرسانی با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 9، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 21-34

رژین ضیایی پور رودسری؛ محمدرضا بهشتی دافچاهی


انتخاب مناسب‌ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه‌ای

دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 29-42

ابوالفضل ناصری؛ حسین بابازاده؛ سعید نخجوانی